Phalaenopsis bellina
Välkommen till
Karlstads Orkidéklubb


Medlemsmöte

Styrelsen kan bara beklaga att pandemin har satt stopp för alla medlemsmöten och fortsätter att så göra med förstärkta restriktioner.

Årsmötet gällande år 2019 genomfördes digitalt tisdag den 15 dec 2020, kl.18:00 via konferensprogram.
På årsmötet togs §1 bort ur klubbens stadgar och medlemsavgiften höjdes till 200 kr.


Styrelsen hoppas kunna erbjuda, åtminstone, ett digitalt möte via Zoom under våren. Vi kan kanske använda kameran i våra mobiltelefoner och visa varandra intressanta aspekter bland våra orkidéer.Medlemsavgiften för Karlstads Orkidéklubb som nu ökat till 200 kronor betalar du till pg 108 56 47-4.

Digitalt årsmedlemsskap i Svenska Orkidésällskapet (SOS) och tillgång till den nya digitala "tidningen" på Facebook med inloggning kostar 75 kronor och sätts in på pg 85 05 65-3.
Vänligen kontakta Thomas Scherlund, thomas@scherlund.org på Facebook för medlemsskap. Efter kontakt läggs du in på nya SOS Facebooksidan.


Karlstads Orkidéklubb har också en egen facebook-sida.
Är du som medlem intresserad av att delta
kontaktar du Andreas Mitander, andreasmitander@gmail.com


Skicka ett mail till per-arne.viebke@kau.se med din e-postadress,

så kan du också få påminnelser om mötesprogram.


Medlemsmöten
2021

Medlemsmöten sker
på Karlstads universitet, om inget annat anges.
Klicka här och se karta och P-plats

Bli medlem
Stadgar
Styrelsen
Bibliotek
Styrelseprotokoll
Årsmötesprotokoll

Länkar

Sidan sponsras av: